peter-verhaak.nl

25 april Wandeling door Utrecht, langs Grift en Zwarte Water bracht Jet en mij bij dit onbekende beeld van

Paulus Reinhard uit 1973 aan Willem Arntzkade en Zaagmolendkade: De rattenvanger van Hameln

 

 

Verberg reactieformulier

2000 Resterende tekens