peter-verhaak.nl

7 april: Vier de lente langs de Lek

bij Lilian's gezell'ge plek

Gebutst terug van mijn derde Corona fietstocht: 65 km via Vreeswijk naar Vianen, langs Lek via Everdingen en Culemborg naar Beusichem. Broodje gegeten op vrijwel lege camping bij Lilians huisje en via Wijk bij Duurstede en Langbroek terug naar Odijk en Bunnik. Gebutst als gevolg van Corona incidentje in de eerste kilometers: op 2 meter breed fietspad met betonplaten, net over de A12 wijk ik uit in de berm voor scootmobiel. Bij mijn terugkeer naar het verharde fietspad verkeek ik me op de 10 cm hoogte van die betonplaten en gleed over het beton. Behalve een vrij overzichtelijke schaafwond heeft het me, denk ik, een paar gekneusde ribben opgeleverd, waarvan ik de rest van de fietstocht en nu nog het ongemak ondervind. Veel afgestapt voor vogels, voor wat het waard is. Meest bijzonder was misschien een sperwer die de wacht hield op een ooievaarsnest. Later zag ik eerst een kraai met denkelijk een sperwer in gevecht, later kwam er van beide kanten een tweede bij. Op een gegeven moment scharrelde langs het water een tureluur, in het water bergeenden, overal gelukkig veel wilde eenden (zijn ook aan het afnemen, melden rode lijsten). Later ook kuifeenden. In het riet (wel bijzonder) dacht ik een fitis, afgaand op zowel geluid als voorkomen. Ook tjiftjaf en winterkoning. Er waren kieviten en kwikstaartjes, ik hoorde bij Lilian vinken en zag er de eerste zwaluwen (oeverzwaluwen neem ik aan); later zag ik huiszwaluwen bij Langbroek en er waren veel, heel veel brandganzen en grauwe ganzen en nijlganzen.

Verberg reactieformulier

2000 Resterende tekens