peter-verhaak.nl

27 maart: Geen wandeling door Rome, maar onderaan de Nieuwkoopse plas, een ontmoeting met Corona herself.

Gisteren fietste ik 66 km. in westelijke richting: Hollandse kade – Woerdense Verlaat – terug via Breukelen. De wind (5 Bf) was pittig, wanneer je hem tegen had. Desalniettemin lukte het me nu met tegenwind en een snelheid van 18 km/u wel om e-bikers in te halen. Yes! Er waren mussen en een vink, bij de Hollandse kade grutto’s, kieviten en later scholeksters, meerdere malen, ook formatie vliegend over het water bij Woerdense Verlaat. Voorts, de eerste dit jaar, kwikstaartjes en gehoorde tjiftjaf. Dan, biddend boven het fietspad, exact boven de getrokken middenstreep, een torenvalkje. Of hij nu, vanuit die gecentreerde positie scheel kijkend beide bermen tegelijk in de gaten kon houden? Er waren buizerds, meerdere malen en futen die zich de veren opbliezen. Ik heb tien minuten staan kijken in afwachting van de echte balts, maar dat was me niet gegund. En verder mezen, zwanen, eenden (kuif en wild), reigers, waterhoentjes en meerkoeten, grauwe, nijl-, Canadese ganzen, kraaien, eksters.

Verberg reactieformulier

2000 Resterende tekens