peter-verhaak.nl

Foto di Romani 21 – 4 – 2022 Arte della via


Rome kent vele muren, poorten en garagedeuren die even zoveel plaats bieden aan creatieve geesten. Voor een ingezetene van Utrecht, een stad verrijkt met honderden, vaak professionele schilderingen op de openbaar aanwezige vlakken, valt de oogst tegen, zeker wanneer je de culturele status van een stad als Rome in aanmerking neemt. Ik wandel nu drie weken door Rome en heb welgeteld  één muurschildering aangetroffen die een zekere artistieke pretentie zou kunnen hebben.

Zie de ode, in Trastevere aan de uitvinder van de gloeilamp.

In Pigneto vond ik twee items waarvan men zou kunnen zeggen dat de graffitimakers de moeite hadden genomen iets van hun werk te maken.

De twee voorbeelden van “gewone” graffiti, bij mij in de buurt, bij de Porta Maggiore en op de Via Manzoni zijn door de ballotage gekomen omdat de makers de moeite hebben genomen hun meest individuele expressie van de meest individuele emotie in ieder geval netjes in te kleuren.

De laatste bijdrage is niet zozeer straatkunst maar de professionele vormgeving van een speeltuin op de Piazza Vittorio Emmanuele.

Wat tekenend is voor de klaarblijkelijk lage statuur van Straatkunst, is het feit dat iedere getoonde kunstuiting daarna weer door anderen beklad is.
Verberg reactieformulier

2000 Resterende tekens