peter-verhaak.nl

Foto di Romani  10-5-2022  Catharina van SienaDit is een fresco in de Ponzetti kapel in de Santa Maria della Pace. Het is geschilderd door Baldassare Peruzzi en laat Maria met kind zien, omringd door St Bridget en St Catharina.

Het gaat uiteraard over Catharina, de naam van mijn moeder die vandaag 94 jaar geworden zou zijn. Ze was vernoemd naar Catharina van Siena, hoewel ze zelf liever naar Catharina van Alexandrië, “Catharina van het rad”, een martelares uit de 4e eeuw, vernoemd was geweest, dat vond ze stoerder.

Ik denk dat Catharina van Siena beter was. Ik leer in Wikipedia dat deze Catharina zich uitdrukkelijk met wereldlijke vorsten en ook de paus bemoeide. Ze zette de toenmalige paus Gregorius XI ertoe aan om terug te keren van Avignon naar Rome, en een zekere neiging tot intimideren was haar niet vreemd.  “Als ze haar zin niet kreeg riep ze eenvoudigweg, maar met de nodige uitwerking: “Voglio”: “Ik wil het!” , schrijft Wikipedia.

Nou mam, in de gloria.

Verberg reactieformulier

2000 Resterende tekens