peter-verhaak.nl

Foto di Romani 1 - 4 - 2022
Ik dacht altijd dat sfinxen vrouwelijk waren. Koel en ongenaakbaar. Maar hier liggen ze dus in de kloostertuin van St Jan van Lateranen, gezellig getwee, en één daarvan onmiskenbaar het mannetje. Als twee te rijke Russen op een Arabisch strand, badend in hun weelde.

 

Verberg reactieformulier

2000 Resterende tekens